امامزاده میرعلی بن الحسین (ع)گنبد سبز لار

        امامزاده میر حمزه (ع) 

 میر عبدالعظیم (میر عبدالعزیز) – محله قنبر بیگی لارستان

  

 

         امامزاده پیر سرخ

     امامزاده پیر پنهان «لار»   

ابو احمد حجر بن احمد الجویمی

     

          امامزاده شاه فرج الله

  

امامزاده سيد عفيف الدين زندويه « در بيرم »

  

حسینیه اعظم لارستان

  

حسینیه جهانشاه کارگر (استوار)- محله کهویه لارستان

سید ابراهیم بن عبدالملک «جویم لارستان»

  

سید جلال الدین سالم بن ابوالفضل محمد (شاه سیف الله قتال)

سید شاه زین العباد بیرمی

 

سید شمس الدین محمد «در بهرویه جویم»

 

سید عبدالملک بن احمد «در جویم لارستان»

 

سید فخرالدین کامل پیر قتالی «در قریه کال»

 

سید محیای قتالی

 

سيد جبرئيل معروف به شاه جبرئيل

 

شاه سیف الله قتال

 

قطب الدین لاری «زنده در سال ۱۰۲۷ ه .ق »

 

امامزاده سبز پوش گراش