حاج بـاقر آقا غفــوری

 آخوند زیـنل

مرحوم محمد صادق اقبال

 

سید صولت یگانه

 

  

حاج رسول معمارزاده

  

جعفر معقول

 

فرج الله انعامی

  

 

سید علی هاشمی

سید علی یگانه

فضل الله اخضری

 

نعمت زائر

سید جلال یگانه

باشی رنجبر

 

 

علی ایزد پناه

 

قدرت الله فردنیان

 

خسرو جوانمرد

 وحید ذاکری 

نصرالله پیش بین

هاشم پسران

اسفند توسلی

 ناصر زحمت بر محمد عطاری هدایت پیش بین اشکان عسکری
 افسرده لاری آقا سید حسین معصومی آیت الله سید مصطفی علوی لاری جعفر روئینا
 حاج آقا شیخ محمد باقر نخبه الفقهایی     حاج  باقرآقاغفوری         حاج رضا مهندس       حاج غلامعباس امینیان           
 حاج محمدرضا عسکری حسین خالو دارا بدر داغدار لاری
 سید روح الله کشفی لاری سيدمحمد واعظ لاري شادروان مجتبی زائر شادروان محمدصادق جوان
 شیخ محمد باقر ملا ابول عطاء الله اسروش علی اکبر جهانگیری غلامرضا پورشعیب
 مداح شهید شعبان علی عفیفه                 مداح شهید قاسم افراسیابی مداح شهید ماشاالله شیخی                   

مرحوم ابراهیم شاکری وشهیداسماعیل شاکری

 مرحوم حاج محمد قنادی مرحوم محمد مختار مرحوم محمود عبدلی