دسته: آردفروشان

محله جاشهر- آردفروشان (آوو فروشو)

نام قدیم این محله جاشهر (بین خانه حاج نظر ابول علی مویدی تا خانه ی حاج عبدالمولا توسلی) بوده است. بر اثر زلزله دوم که بیش از چهارصد سال پیش از ان می گذرد تخریب می شود. بعد از سازندگی مجدد، این محله به اوو فروشو نیز معروف می گردد. محله قدیمی جاشهر، آردفروشان فعلی […]

بیشتر