دسته: درویشان

محله درویشان (گردان- تمب شوره)

این محله از یک طرف، از خیابان شهید طاهری (هنگ یا گردان) شروع و تا ورزشگاه تختی فعلی ادامه و در انتهای آن نیروی انتظامی و از طرف دیگر از چهارراه گردان تا چهارراه ساحلی می باشد. علت نامگذاری محله به نام تمب شوره ای، به این دلیل بوده که در مجاورت و مکان فعلی […]

بیشتر