دسته: قنبرعلی بیگی

محله قنبر علی بیگی (قنبربیگی)

قنبرعلی بیگ توسط شاه عباس صفوی به لارستان اعزام می شود؛ مادرش دختر یکی از بزرگان لار بوده و به گفته ی نویسنده ی «تاریخ لارستان» گویا این دختر نوه ی سید محمد زاویه بوده است. پس از آنکه الله وردی خان برای دفع حمله عثمانی به آذربایجان فرستاده می شود، بزرگان لار در مورد […]

بیشتر