دسته: پاقلعه (امامزاده)َ

محله پاقلعه (امامزاده)

در شمال غربی لار یکی از قدیمی ترین محلات لارستان به نام پاقلعه وجود دارد. همانطور از نام این محله پیداست خانه هایشان در حواشی قلعه اژدها پیکر بنا نهاده اند. این محله از دروازه شیراز تا فلکه مدرس ادامه پیدا می کند. یکی از شغل هایی که در این مرحله رواج داشته گچ کوبی […]

بیشتر