دسته: پیرغیب

محله پیرغیب

از برکه «آقا» شروع تا گلزار شهدا و از طرف دیگر باغ ملی به طرف چهار راه شهید باقرپوریان و بلوار پاسداران به طرف شهرجدید ادامه پیدا می کند. امتداد محله آقا، محله ای به نام پیرغیب می باشد. در زمان های دور شغل مردم اهالی علاوه بر این که تعدادی از آنها به کشورهای […]

بیشتر

تستستستس ستس

بیشتر