دسته: کوی نو

محله نو

این محله پس از زلزله عصر صفوی (حدود ۴۳۰ سال پیش) که بافت شهری دگرگون شده، ساخته اند. یکی از محلات بزرگ شهرقدیم لار محسوب می شود. این محله در قسمت شرقی لار قرار گفته است از ابتدای خیابان آیت الله خامنه ای (ابتدای باغ ملی) شروع و تا چهارراه گردان ادامه پیدا می کند. […]

بیشتر